Değerlerimiz

İNSAN ODAKLI

         Şirketimizin örgütlenmesinde ve süreçlerin yönetimi, uygulanması ve takibi için her zaman kararlarda insan odaklılık esastır. İnsanlar doğru yerde konumlandırılır ve doğru şekilde yönlendirilir ise şirkette o yönde büyüme hızını arttırmış olacaktır.

         Çalışan yararı, hizmet verilen insan yararı ve kurum yararı gözetilerek, kalitenin sağlandığı hizmet ortamını  oluşturmak anlayışı kurumun insan odaklılığını ifade etmektedir. Bu şekilde çalışma ortamında memnun şirket görevlileri ile hizmetten memnun kalan şirket yönetimi ve müşteri kitlesi amaçlanmaktadır.


GÜVEN

         İşletmemizin sizlere verdiği hizmetleri, süreçlere, sisteme, alınacak olan eğitimlere dayandırsakta hepsinin temelinde güven unsuru üzerinde yapılanmaktadır.

         Hem şirket yönetimi ile çalışanlar arasında, hem de çalışanlar ile hizmet kullanan müşteriler arasında bu güvenin sarsılmadan ve gittikçe geliştirilerek işletmeye yansıtılması esas alınmaktadır.


HAKKANİYET

         Hiçbir ayrım gözetmeksizin şirketinize ve şirketlere olan yaklaşım ve tutumumuz her zaman değerlerimiz doğrultusundadır.


ŞEFFAFLIK

         İşletmemizde yönetim sorumluluğunun ve faaliyetlerinin bütün çalışanlar tarafından iyice anlaşılıp desteklenmesi başarı getirmektedir. Bu nedenle politikalarımız ve yönetim prensiplerimiz,düzenli  periyotlarda çalışanlarımızla ilgili tüm verilerimiz şeffaflık ilkesince açık ve nettir. (kendi şirketiniz hakkında)


VERİMLİLİK

         Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen şirketin alabileceği desteği teknolojik ve stratejik düzeyde sağlamak görevlerimizdendir.


ETKİNLİK

         Verilen hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve işletmeyi olumsuz riske sokmadan sunulduğu ortam oluşturulması amaçlanmıştır.


KALİTE

         Teknolojinin gelişmesi ve çağa ayak uydurma düşüncesinde olduğumuzu, kalitenin sürekli iyileştirilmesi gereken bir özellik olduğunu bütün işletme çalışanlarımızca bilinmektedir. Verimlilik ve etkinliğin doğru kullanımı ile kalitenin artacağına emin olduğumuz bir gerçektir.

 


TOPLUMSAL SORUMLULUK

         Statüsü ne olursa olsun bütün işletmeler toplumun varlığıdırlar. Özellikle kurumsallaşmış yapılar ve piyasa gücüne değer katan firmalar; düşkünlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve toplumsal destek projelerinin öncüsü olması gerektiğinin bilincindeyiz.


SÜREKLİ GELİŞİM

         İşletmeler her geçen gün büyük değişim geçirmektedir. Bu değişimlere uygun olarak kuruluşların ve işletme yöneticilerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılmaktadır.


GİZLİLİK

         İşletmeler ile yapılan tüm çalışmalar şirketimizin sürdürülebilirliği ve güvenliği gereği arşivlenmektedir. Şirketlere yapılan özel çalışmalar hiçbir şekilde başka kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaması esastır.