Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Yönetim; dar anlamıyla, kurum veya şirket yönetimi ile şirket sahipleri (hissedarları) ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yönetim şeklidir. Geniş anlamı ile kurumsal yönetim ise; kurumu iyi bir şekilde yönetmek için gerekli her şeyin belli bir plan, düzen ve yönetim anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesidir. Başka bir ifadeyle kurumsal yönetim; kurum veya şirket iyi bir şekilde nasıl yönetilir ? sorusuna verilen cevapta anlamını bulur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nin yaptığı tanım ise şöyledir. ' Kurumsal Yönetim, bir şirketin (kurumun) yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları(sahipleri) ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkileri' konu edinen bir yönetim şeklidir.

Kurumsal Kimlik Yapısı

 Logo Tasarımı
 Slogan Oluşturma
 Antetli Kağıt Tasarımı
 Zarf Tasarımı
 Kartvizit Tasarımı
 Çanta Tasarımı
 Dosya Tasarımı
 Bloknot Tasarımı
 Haberleşme Formları
 Kurum içi Yönlendirmeleri
 Muhasebe Dokümantasyonlarının Tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb...)
 Şirket Giyim ve Davranış Kuralları Oluşturma
 Eğitim Programları Hazırlamak, Organize Etmek (Yangın, İlkyardım, İş Güvenliği vb.)
 Dijital Tasarımlar
 Promosyon Seçimi ve Uygulama Takibi
 Araç / Filo Tasarımları
 Bina Cephesi ve İç Tasarımı
 Tanıtım Materyalleri (Katalog, broşür, insert vb...) Tasarımı ve Takibi
 Gazete, Dergi ve/veya Diğer Tanıtım Materyallerinin Tasarımları/Takibi
 Resmi Tatil, Bayramlar, Özel Günlerde Özel Banner Yayını
 Müşterilerinize Kutlama Mail Gönderimleri
 Internet Ortamların Takibi (Domain, Hosting, VPS, Server)
 Kurumsal Web Sayfa Yapımı / Güncellemeleri
 Aylık Ziyaretçi Analiz Raporları
 Sosyal Medya Uygulamaları ve Takibi