Kurumsal Destek Paketi

Kurumsal Destek Paketi

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Yönetim; dar anlamıyla, kurum veya şirket yönetimi ile şirket sahipleri (hissedarları) ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yönetim şeklidir. Geniş anlamı ile kurumsal y...